"Münchner Kunst". 1890. № 23. 11 Juni
[Реклама панорамы "Штурм Ахульго"]