721
Рубо Франц Алексеевич
Базар в Самарканде
Базар в Самарканде
Market in Samarkand
Вариант названия
Улица в Самарканде
1889 год
Размер неизвестен
Вероятно холст, вероятно масло
и дата внизу справа
F. Roubaud 1889
Lingenauber E., Sugrobova-Roth O. Franz Roubaud. Сatalogue raisonné. 1856-1928. Cologne, 2012. № 525
Share